DPO484/2012
ID intern unic:  341974
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 484
din  18.01.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Valentin VEREJAN

Publicat : 27.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 71
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, contribuţie la înfăptuirea justiţiei şi merite în promovarea reformei judiciare şi de drept, domnului Valentin VEREJAN, judecător demisionat, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                    Marian LUPU

    Nr. 484-VI. Chişinău, 18 ianuarie 2012.