DPO485/2012
ID intern unic:  341975
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 485
din  18.01.2012
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice
Publicat : 27.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 72
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Vasilii STOIANOV    – director al Liceului Teoretic Bulgar „Vasil Levski”,
                                         municipiul Chişinău;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Lidia DIMOVCI         – profesor la Liceul Teoretic Bulgar „Vasil Levski”,
                                         municipiul Chişinău 
    doamnei
    Stela MILICENCO    – şef de catedră la Universitatea de Stat din Moldova;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Serghei BUSUIOC     – decan la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică
                                         şi Sport.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                    Marian LUPU

    Nr. 485-VI. Chişinău, 18 ianuarie 2012.