DPO491/2012
ID intern unic:  341978
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 491
din  24.01.2012
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 27.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 75
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la sporirea eficienţei activităţii acestora şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    BARBALAT Anton           – şef de direcţie la Inspecţia de Stat în Construcţii
    PANGA Steluţa                 – şef de secţie la Consiliul Municipal Chişinău
    UNGUREANU Nicolae    – şef adjunct de direcţie la Cancelaria de Stat; 
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BELICOV Lidia                – consultant principal la Cancelaria de Stat
    DESEATNICOV Vasili    – inspector-şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă
                                               Chişinău
    LESNIC Valentin              – şef de direcţie la Ministerul Economiei
    STĂVILĂ Dumitru            – inspector general de stat al muncii.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                Ma rian LUPU

    Nr. 491-VI. Chişinău, 24 ianuarie 2012.