HGO44/2012
ID intern unic:  342049
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 44
din  26.01.2012
privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2012 pentru
implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică
a guvernării (e-Transformare)
Publicat : 03.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 25-28     art Nr : 65
    În conformitate cu art.2 din Legea nr.173 din 28 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art.425), precum şi pentru realizarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011,  nr. 156-159, art. 780), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni pe anul 2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) (se anexează).
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni.
    3. Autorităţile publice menţionate la pct. 2, precum şi instituţiile publice şi întreprinderile de stat, în vederea realizării eficiente şi durabile a acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni, vor asigura în mod gratuit suportul şi schimbul reciproc de informaţii, în termen de 15 zile de la data solicitării sau, dacă chestiunea este complexă, în termen de 30 de zile.
    4. Monitorizarea şi coordonarea realizării măsurilor incluse în Planul de acţiuni pe anul 2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) se pun în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Nr. 44. Chişinău, 26 ianuarie 2012.

    planul