LPO275/2011
ID intern unic:  342052
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 275
din  27.12.2011
pentru aderarea Republicii Moldova la
Convenţia privind statutul apatrizilor
Publicat : 03.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 25-28     art Nr : 83
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Republica Moldova aderă la Convenţia privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, cu rezervele expuse la art. 2 şi 3.
    Art. 2. – În conformitate cu articolul 38 alineatul 1 din Convenţie, Republica Moldova îşi rezervă dreptul de a aplica prevederile articolelor 23, 24, 25 şi 31 din Convenţie conform legislaţiei naţionale.
    Art. 3. – În conformitate cu articolul 38 alineatul 1 din Convenţie, Republica Moldova îşi rezervă dreptul de a aplica prevederile articolului 27 din Convenţie doar apatrizilor al căror statut a fost recunoscut de Republica Moldova, precum şi celor cu drept de şedere pe teritoriul Republicii Moldova.
    Art. 4. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor din Convenţie.
    Art. 5. – Ministerul Afacerilor Interne va pregăti, în una din limbile oficiale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, actele legislative şi normative prevăzute în articolul 33 din Convenţie şi le va prezenta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pentru a fi remise Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    Art. 6. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de aderare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                     Marian LUPU

    Nr. 275. Chişinău, 27 decembrie 2011.