DPO496/2012
ID intern unic:  342059
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 496
din  26.01.2012
privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei” clasa I
Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat

Publicat : 03.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 25-28     art Nr : 86
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în domeniul protecţiei şi pazei de stat, pentru asigurarea unui înalt nivel de pregătire a subdiviziunilor şi îndeplinirea exemplară de către efectiv a datoriei de serviciu, Serviciului de Protecţie şi pază de Stat i se conferă Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                    Marian LUPU

    Nr. 496-VI. Chişinău, 26 ianuarie 2012.