DPO501/2012
ID intern unic:  342064
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 501
din  30.01.2012
privind numirea doamnei Ecaterina BUZU în funcţia
de judecător la Judecătoria Orhei

Publicat : 03.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 25-28     art Nr : 88
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Doamna Ecaterina BUZU se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Orhei.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Marian LUPU

    Nr. 501-VI. Chişinău, 30 ianuarie 2012.