DPO506/2012
ID intern unic:  342114
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 506
din  31.01.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnilor Vladimir POPUŞOI şi Ion STRATULAT

Publicat : 10.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 95
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică şi obştească intensă, se conferă Ordinul „Gloria Muncii” domnilor:
    Vladimir POPUŞOI     – director al Carierei „Ivanos”, oraşul Orhei
    Ion STRATULAT       – director al Întreprinderii de Stat „Protecţia Solurilor
                                           şi Îmbunătăţiri Funciare”, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Marian LUPU

    Nr. 506-VI. Chişinău, 31 ianuarie 2012.