DPO514/2012
ID intern unic:  342168
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 514
din  08.02.2012
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 17.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 34-37     art Nr : 104
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător pe un termen de cinci ani următorii:
    BUCUR Svetlana     – la Judecătoria Floreşti
    CERBU Adrian        – la Judecătoria Bălţi.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                         Marian LUPU

    Nr. 514-VI. Chişinău, 8 februarie 2012.