DPO515/2012
ID intern unic:  342169
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 515
din  08.02.2012
privind numirea doamnei Marina COINAC în funcţia
de judecător de instrucţie la Judecătoria Taraclia

Publicat : 17.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 34-37     art Nr : 105
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Doamna Marina COINAC se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Taraclia.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                         Marian LUPU

    Nr. 515-VI. Chişinău, 8 februarie 2012.