DPO520/2012
ID intern unic:  342173
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 520
din  14.02.2012
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Vasile URSACHI
Publicat : 17.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 34-37     art Nr : 109
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnului Vasile URSACHI, director al Societăţii cu Răspundere Limitată „Izlan-Agro”, raionul Făleşti, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Marian LUPU

    Nr. 520-VI. Chişinău, 14 februarie 2012.