DPO521/2012
ID intern unic:  342175
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 521
din  14.02.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Sergiu CERTAN
Publicat : 17.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 34-37     art Nr : 110
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la promovarea reformelor economice şi activitate metodico-ştiinţifică şi organizatorică intensă, domnului Sergiu CERTAN, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, manager principal al Companiei de Asigurări „Sigur-Asigur” SRL, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                  Marian LUPU

    Nr. 521-VI. Chişinău, 14 februarie 2012.