DPO525/2012
ID intern unic:  342277
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 525
din  15.02.2012
privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Boris PATON
Publicat : 24.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 38-41     art Nr : 119
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea relaţiilor interacademice, pentru contribuţie la pregătirea cadrelor de înaltă calificare pentru instituţiile de cercetare din Republica Moldova şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Boris PATON, preşedinte al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                          Marian LUPU

    Nr. 525-VI. Chişinău, 15 februarie 2012.