HGO105/2012
ID intern unic:  342278
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 105
din  16.02.2012
cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti
în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru,
în Ucraina (or.Kiev, 2-3 februarie 2012)
Publicat : 24.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 38-41     art Nr : 130
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, conform anexei, componenţa nominală a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Ucraina (or. Kiev, 2-3 februarie 2012).
    2. Ministerul Finanţelor va aloca, din fondul de rezervă al Guvernului, Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina  3014 lei, pentru acţiuni protocolare.
    3. Cheltuielile de deplasare (diurnă, cazare) pentru membrii delegaţiei vor fi suportate de instituţiile delegatare.

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                Veaceslav Negruţa

    Nr. 105. Chişinău, 16 februarie 2012.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr.105  din  16 februarie 2012

COMPONENŢA NOMINALĂ
a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita oficială
a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Ucraina
 (or.Kiev, 2-3 februarie 2012)
    FILAT Vladimir                -    Prim-ministru
    LAZĂR Valeriu                -    viceprim-ministru, ministru al economiei
    BUMACOV Vasile          -    ministru al agriculturii şi industriei alimentare
    EFRIM Oleg                    -    ministru al justiţiei
    RĂDUCAN Marcel         -    ministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor
    POPOV Andrei               -    viceministru al afacerilor externe şi integrării europene
    GHERASIM Boris          -    viceministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor
    STĂVILĂ Ion                 -    Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii
                                                 Moldova în Ucraina
    CHIRILĂ Victor             -    consilier principal de stat al Prim-ministrului pentru
                                                 politică externă şi relaţii cu diaspora
    BALIŢCHI Tudor           -    director general al  Serviciului Vamal
    GHILAŞ Anatolie            -    director general, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
    BOLBOCEAN Ruslan    -    director-adjunct al Departamentului cooperare bilaterală,
                                                 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
    MÎINEA Nicolae *         -    Şef-adjunct al Direcţiei Europa de Est şi Asia a
                                                 Departamentului cooperare bilaterală, Ministerul
                                                 Afacerilor Externe şi Integrării Europene
    CEBOTARI Doina          -    consultant în atragerea investiţiilor străine, cabinetul
                                                 Prim-ministrului
    TOMAI Ion                     -    preşedinte al raionului Ocniţa
    PAVLOV Anastasie         -    preşedinte al raionului Donduşeni
    SĂU Victor                      -    preşedinte al raionului Soroca
    RUSU Mihail                   -    preşedinte al raionului Floreşti
    GRAUR  Eleonora           -    preşedinte al raionului Rezina
    ROTUNDU Svetlana       -    vicepreşedinte al raionului Şoldăneşti
    GUREZ Lilia                    -    şef al Direcţiei comunicare şi relaţii cu presa,
                                                 Cancelaria de Stat
    GANGAN Ion                 -    şef al Secţiei atragerea investiţiilor şi relaţii externe,
                                                 Consiliul raional Criuleni
    STUCALICI Eduard       -    consultant principal în Direcţia comunicare şi
                                                 relaţii cu presa, Cancelaria de Stat
    POPA Vasile                    -   ofiţer de pază
    MARCENCO Mihai        -   ofiţer de pază
    BILINKIS Alexandru       -   preşedinte al Consiliului director al Companiei
                                                  „Orhei-Vit”
    BODIUL Valentin            -   director general, SA „Cricova”
    GACIKEVICI Grigore    -    preşedinte al SA „Banca de Economii”
    GUSEV Alexandr            -    preşedinte al Consiliului de administraţie,
                                                 SA „Moldovagaz”
    RABII Nicolae                -   director general al SA „Floare Carpet”
    SÎRBU  Ala                    -   director general  „Tutun CTC”
    SIMIONOV Vladimir     -   director al Companiei „Farmaco”
    BUZICHEVICI Cazimir  -   director al ÎM „Knauf-Gips” SA
    SCERBINSCHI Igor      -    prim-vicepreşedinte  „DAAC Hermes Holding”
    SORIN Andrei                -    preşedinte executiv BCR Chişinău SA
    PORCIULEAN Oleg      -   director general „Holiday Service”
    LEYBOVICH Anatolii     -   preşedinte al Companiei „DALIA”
    CERNEI Mihai                -   director general S A. „Termocom”
    CIOCANU Mihai            -   director medical Spitalul internaţional „Medpark”
    UNGUREANU Tudor     -  director general SRL „Garma-Grup”
    RUSU Igor                      -  director SRL „Ruvela”
    GĂINĂ Victor                 -  director SRL „Media Security”
    RUFA Mariana                -  administrator, Asociaţia Businessului European
    BRAGA Oleg                  -   consultant financiar Balcan Pharmaceutical
    Notă:     Pentru membrul delegaţiei marcat cu asterisc perioada de delegare va constitui 30 ianuarie – 3 februarie 2012