DPO526/2012
ID intern unic:  342279
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 526
din  15.02.2012
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Aleksandr KOVALIOV
Publicat : 24.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 38-41     art Nr : 120
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea colaborării moldo-ruse în domeniul reabilitării social-medicale a veteranilor războiului din Afganistan, domnului Aleksandr KOVALIOV, PREŞEDINTE AL Consiliului Asociaţiei din Moscova a Organizaţiilor de Veterani ai Războaielor Locale şi Conflictelor Militare, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Marian LUPU

    Nr. 526-VI. Chişinău, 15 februarie 2012.