HGO107/2012
ID intern unic:  342282
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 107
din  16.02.2012
cu privire la eliberarea unor bunuri materiale
din rezervele materiale de stat
Publicat : 24.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 38-41     art Nr : 132
    În temeiul art.8 din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare, şi al Regulamentului privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, aprobat prin Legea nr.1228-XIII din 27 iunie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 57-58, art.511), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera din rezervele materiale de stat, cu titlu de deblocare, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne bunuri materiale în sumă de 89446 lei (conform anexei) pentru asigurarea funcţionării punctelor de reabilitare, instalate în localităţile din republică pentru a oferi ajutor populaţiei în legătură cu temperaturile scăzute din ultima perioadă.
    2. Ministerul Finanţelor va achita Agenţiei Rezerve Materiale, din fondul de rezervă al Guvernului, costul bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat, în sumă de 89446 lei.
    3. Ministerul Afacerilor Interne va organiza recepţionarea, transportarea şi monitorizarea utilizării conform destinaţiei a bunurilor eliberate din rezervele materiale de stat.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Alexei Roibu, ministru al afacerilor interne, şi dlui Vasile Pîntea, director general al Agenţiei Rezerve Materiale, conform competenţelor.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                 Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                                                     Alexei Roibu

    Nr. 107. Chişinău, 16 februarie 2012.


 Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr. 107 din 16 februarie 2012

LISTA

bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat 

Nr.
d/o
Denumirea

bunurilor materiale

Unitatea

de
măsură
Cantitatea

Preţul

(lei)
Costul
(lei)
1.
 
Zahăr-tos
 
tone
 
0,3
 
11500,0
 
3450,0
 
2.
 
Motorină
 
tone
 
4,200
 
17023,0
 
71496,6
 
3.
 
Benzină
tone
0,780
18589,0
 
14499,4
 
Total
 
 
 
89446