DPO532/2012
ID intern unic:  342327
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 532
din  21.02.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Serafim ANDRIEŞ

Publicat : 02.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 42-45     art Nr : 126
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei agricole, contribuţie la implementarea realizărilor ei în economia naţională şi activitate metodico-didactică prodigioasă, domnului Serafim ANDRIEŞ, director al Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                      Marian LUPU

    Nr. 532-VI. Chişinău, 21 februarie 2012.