DPO534/2012
ID intern unic:  342329
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 534
din  27.02.2012
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice
 de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”

Publicat : 02.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 42-45     art Nr : 128
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică şi ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
„Ordinul Republicii” domnilor:
    Pavel BÎTCA               – profesor consultant
    Eugeniu MALOMAN  – profesor consultant;
Ordinul „Gloria Muncii” domnilor:
    Valeriu CHICU            – prorector
    Victor GHICAVÎI        – şef de catedră
    Nicolae GHIDIRIM     – profesor universitar.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                            Marian LUPU

    Nr. 534-VI. Chişinău, 27 februarie 2012.