DPO535/2012
ID intern unic:  342330
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 535
din  27.02.2012
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Adelgherii LIEV

Publicat : 02.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 42-45     art Nr : 129
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea colaborării moldo-ruse în domeniul ocrotirii sănătăţii şi pentru merite în pregătirea cadrelor de înaltă calificare pentru instituţiile medicale din Republica Moldova, domnului Adelgherii LIEV, director al Centrului Medical de Reabilitare „Luci” din oraşul Kislovodsk, Federaţia Rusă, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Marian LUPU

    Nr. 535-VI. Chişinău, 27 februarie 2012.