DPO541/2012
ID intern unic:  342335
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 541
din  28.02.2012
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 02.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 42-45     art Nr : 134
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii, merite în promovarea valorilor spirituale şi contribuţie la educarea estetică a tinerei generaţii, se  conferă:
„Ordinul  de Onoare”
    doamnei
    Tamara BERZOI          -  mentor de dicţie la Prime TV
    domnului Mihail URSU -  director general al Muzeului Naţional de
                                            Etnografie şi Istorie Naturală;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Leonid GORCEAC      -  şef adjunct de direcţie la Consiliul Municipal
                                           Chişinău
    domnului
    Ion GUŢU                   -  director al Şcolii de Arte „Alexei Stîrcea”,
                                           municipiul Chişinău
    domnului
    Iuri HARMELIN          - conducător artistic al Teatrului Dramatic de Stat
                                           pentru Tineret  „S Uliţî Roz”, municipiul Chişinău
    domnului
    Eugen SAVA               -  director general al Muzeului Naţional de Arheologie
                                           şi  Istorie a Moldovei;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Zinaida IZBAŞ             - redactor-prezentator la Radio Moldova;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului
    Alexandr ŞÎŞCHIN     -  actor la Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret
                                            „S Uliţî Roz”, municipiul Chişinău;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Olga VOZNIUC        -  director al Casei Muzicii Ruseşti din Republica 
                                          Moldova .

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                  Marian LUPU

    Nr. 541-VI. Chişinău, 28 februarie 2012