HGM136/2012
ID intern unic:  342381
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 136
din  28.02.2012
cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2012 a
cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de
organismele internaţionale şi regionale
Publicat : 02.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 42-45     art Nr : 163
    MODIFICAT
   
HG39 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.68
   
HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001
    HG520 din 18.07.12, MO149-154/20.07.12 art.566

    În scopul îndeplinirii angajamentelor financiare faţă de organismele internaţionale şi regionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în vederea consolidării cooperării cu structurile internaţionale şi regionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, conform anexei, Lista organismelor internaţionale şi regionale cărora Republica Moldova urmează să achite cotele de membru şi datoriile din bugetul de stat pentru anul 2012
    2. Ministerul Finanţelor va asigura transferul mijloacelor financiare prevăzute în Lista menţionată din bugetul de stat pentru anul 2012.

    PRIM-MINISTRU                                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                           Iurie Leancă
    Ministrul finanţelor                                                               Veaceslav Negruţa

    Nr. 136. Chişinău, 28 februarie 2012.


    anexa
    [Anexa în redacţia HG39 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.68]
    [Anexa modificată prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    [Anexa în redacţia HG520 din 18.07.12, MO149-154/20.07.12 art.566]