DPO544/2012
ID intern unic:  342428
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 544
din  05.03.2012
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 07.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 46-47     art Nr : 140
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al  art.11 alin. (1) din Legea cu  privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în  funcţia de judecător, pe un termen de cinci ani, următorii:
    BOSÎI  Dumitru            - la Judecătoria Cahul
    CHIROŞCA  Igor        - la Judecătoria Străşeni.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                            Marian LUPU

    Nr. 544-VI. Chişinău, 5 martie 2012.