DPO545/2012
ID intern unic:  342430
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 545
din  05.03.2012
privind numirea doamnei Elena CARPENCO în funcţia de
 judecător de instrucţie la Judecătoria  Ceadîr-Lunga
Publicat : 07.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 46-47     art Nr : 141
    În temeiul art.116 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.11 alin.(1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Elena CARPENCO se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Ceadîr-Lunga.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                  Marian LUPU

    Nr. 545-VI. Chişinău, 5 martie 2012.