DPO546/2012
ID intern unic:  342431
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 546
din  05.03.2012
privind conferirea Ordinului „Ştefan cel Mare”
Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”

Publicat : 07.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 46-47     art Nr : 142
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţămîntului superior de specialitate şi pentru contribuţia substanţială la pregătirea cadrelor de înaltă calificare şi la educarea tinerei generaţii în spiritul patriotismului, Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” i se conferă Ordinul „Ştefan cel Mare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                             Marian LUPU

    Nr. 546-VI. Chişinău,  5  martie 2012.