DPO547/2012
ID intern unic:  342452
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 547
din  06.03.2012
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice
Publicat : 13.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 150
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Ala HIOARĂ    -  director al Liceului Teoretic „M.Koţiubinski”,
                                               municipiul Chişinău;
Medalia  „Meritul Civic”
    domnului
    Leonid AMOAŞII           -   director al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”,
                                                municipiul Bălţi
    doamnei
    Svetlana GAIBU              -  director adjunct al Liceului Teoretic „M.Koţiubinski”,
                                                municipiul Chişinău
    doamnei Tatiana
    NAGNIBEDA-
    TVERDOHLEB               -  director general al Direcţiei generale educaţie,
                                                tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău
    doamnei
    Ludmila VASILACHI      -  lector superior la Academia Militară a Forţelor
                                               Armate;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Anatol COTORCEA        -  decan la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică
                                                şi Sport.

    PREŞEDINTELE  INTERIMAR
    AL  REPUBLICII  MOLDOVA                                     Marian LUPU

    Nr. 547-VI. Chişinău, 6  martie 2012.