OIFPSA89/2012
ID intern unic:  342455
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 89
din  21.02.2012
cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obţinute în
Republica Moldova de cetăţenii Republicii Moldova pentru
a fi prezentate organelor abilitate peste hotarele ţării
Publicat : 13.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 283
    Abrogat prin HSFS129 din 29.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1161    În conformitate cu prevederile lit. c) alin. (1) art. 133 din Codul fiscal şi în legătură cu solicitările cetăţenilor cu privire la confirmarea veniturilor obţinute în Republica Moldova pentru a fi prezentate organelor abilitate peste hotarele ţării,
ORDON:
    1. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale vor elibera confirmări despre veniturile obţinute în Republica Moldova pentru cetăţenii cu domiciliul aflat în raza de deservire a organului fiscal în cauză conform modelelor stabilite prin anexele nr.1 şi nr. 2.
    2. Întru eliberarea confirmării despre veniturile obţinute în Republica Moldova, organul fiscal teritorial urmează să respecte următoarele proceduri:
    1) confirmarea se eliberează în baza cererii solicitantului, la care în mod obligatoriu se anexează copia buletinului de identitate;
    2) în cazul în care cererea este depusă de o terţă persoană, la cerere urmează a fi anexată şi copia procurii autentificate notarial, prin care a fost împuternicită persoana în cauză;
    3) confirmarea va fi eliberată pentru veniturile aferente unui an de gestiune încheiat. Atestarea se va efectua conform informaţiei din sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat („Fişa de verificare a cetăţeanului” din complexul de programe „Inspector” sau de pe pagina autorizată a Serviciului Fiscal de Stat);
    4) confirmarea urmează a fi tipărită pe foaia de titlu a organului fiscal teritorial conform modelelor indicate la anexa nr. 1 sau anexa nr. 2 la prezentul ordin, aplicînd semnătura şefului/şefului adjunct al organului fiscal şi ştampila umedă a organului fiscal;
    5) în cazul în care veniturile pentru anul de gestiune încheiat nu au fost procesate sau titularul confirmării în cauză nu dispune de venituri, cetăţeanul urmează să depună declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit  pe propria răspundere, chiar şi în lipsa veniturilor;
    6) confirmarea se va perfecta în termen de 3 zile de la recepţionarea cererii.
    3. Anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 sînt parte integrantă a prezentului ordin.
    4. Secţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce spre cunoştinţa organelor fiscale conţinutul prezentului ordin.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina şefilor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                             Nicolae PLATON

    Nr. 89. Chişinău, 21 februarie 2012.


Anexa nr. 1
la ordinul IFPS nr. 89
din 21 februarie 2012


Dlui (dnei) (numele prenumele)

c/f __________________

C O N F I R M A R E

    Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. (r.) ___________ confirmă, că la situaţia din „__” _______ 2012, conform sistemului de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, cet. (numele prenumele) (c/f ____________) are declarate venituri impozabile în sumă de ****lei ** bani pentru anul 20___.

    Totodată menţionăm că pensiile, ajutoarele sociale şi alte venituri neimpozabile nu sunt administrate de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova.

    Confirmarea în cauză este eliberată pentru a fi  prezentată organelor abilitate din _______.

    Şef

Anexa nr. 2
la ordinul IFPS nr. 89


din 21 februarie 2012

Dlui (dnei) (numele prenumele)

c/f __________________

C O N F I R M A R E

    Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. (r.) ___________ confirmă, că la situaţia din „__” _______ 2012, conform sistemului de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, cet. (numele prenumele) (c/f ____________) n - are declarate venituri impozabile pentru anul 2011.

    Totodată menţionăm că pensiile, ajutoarele sociale şi alte venituri neimpozabile nu sunt administrate de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova.

    Confirmarea în cauză este eliberată pentru a fi  prezentată organelor abilitate din _____________.

    Şef