DPO550/2012
ID intern unic:  342458
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 550
din  06.03.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Constantin EŢCO şi doamnei Asia ODOBESCU
Publicat : 13.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 153
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei, contribuţie la implementarea realizărilor ştiinţei medicale şi înalt profesionalism, se conferă Ordinul „Gloria Muncii”:
    domnului
    Constantin EŢCO     -    şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
                                          şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    doamnei
    Asia ODOBESCU    -    director general al Întreprinderii Mixte Moldo-Ungare
                                          „Rihpangalfarma” SRL.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Marian LUPU

    Nr. 550-VI. Chişinău, 6 martie 2012.