HPO12/2012
ID intern unic:  342461
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 12
din  17.02.2012
privind aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2012–2013
pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie
pe anii 2011–2015
Publicat : 16.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 49-52     art Nr : 155     Data intrarii in vigoare : 17.02.2012
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă Planul de acţiuni pe anii 2012–2013 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015, conform anexei.
    Art. 2. – Autorităţile şi instituţiile publice vor întreprinde măsuri în vederea realizării Planului de acţiuni pe anii 2012–2013 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015.
    Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                  Marian LUPU

    Nr. 12. Chişinău, 17 februarie 2012.


    plan