DPO554/2012
ID intern unic:  342462
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 554
din  12.03.2012
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 16.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 49-52     art Nr : 156
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii  Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Pentru muncă prodigioasă în cadrul autorităţilor publice, contribuţie la sporirea eficienţei activităţii acestora şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    CREANGĂ Ion                -    şef de direcţie în Secretariatul Parlamentului
    GANACIUC Maxim         -    secretar general adjunct al Secretariatului
                                                   Parlamentului
    STRATAN Constantin      -    secretar general adjunct al Secretariatului
                                                   Parlamentului;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BABUC Monica               -    consilier în cabinetul prim-vicepreşedintelui
                                                   Parlamentului
    CHETROI Maria              -    şef de secţie în Secretariatul Parlamentului
    CICATI Svetlana              -    şef de secţie în Secretariatul Parlamentului
    CREŢU Ana                     -    consultant principal în Secretariatul Parlamentului
    FEDOROVA Ludmila       -    consultant principal în Aparatul Preşedintelui
                                                   Republicii Moldova
    IOVU Rodica                    -    şef de direcţie în Secretariatul Parlamentului
    MARANDICI Simion        -    consultant principal în Secretariatul Parlamentului
    ORGAN Maria                  -    consultant principal în Secretariatul Parlamentului
    PALII Elisaveta                  -    şef de secţie  în Secretariatul Parlamentului
    REABŢOV Valentin           -    consultant principal în Secretariatul Parlamentului
    SĂCĂREANU Mariana     -    şef adjunct de direcţie în Aparatul Preşedintelui
                                                    Republicii Moldova
    SPATARU Liuba               -    şef de secţie în Aparatul Preşedintelui Republicii
                                                    Moldova
    VÎRNAV Valentina            -    referent în Comisia economie, buget şi finanţe
                                                   a Parlamentului
    ZAPOROJAN Oxana        -    consilier în cabinetul Preşedintelui Parlamentului.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                               Marian LUPU

    Nr. 554-VI. Chişinău, 12  martie 2012.