HPO46/2012
ID intern unic:  342503
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 46
din  16.03.2012
cu privire la confirmarea alegerii Preşedintelui Republicii Moldova
Publicat : 17.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 53     art Nr : 163     Data intrarii in vigoare : 16.03.2012
    În temeiul art. 78 din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 9 şi 11 din Legea nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se ia act de informaţia privind totalizarea rezultatelor votării, prezentată de comisia specială de desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
    Art. 2. – Se confirmă alegerea domnului Nicolae TIMOFTI în funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
    Art. 3. – Prezenta hotărîre şi actele comisiei speciale se transmit de îndată Curţii Constituţionale.
    Art. 4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr. 46. Chişinău, 16 martie 2012.