DPO558/2012
ID intern unic:  342507
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 558
din  14.03.2012
privind conferirea de titluri onorifice domnului Vasile MOROŞANU
şi  doamnei Svetlana  ŢIRCUNOVA
Publicat : 17.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 53     art Nr : 166
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată în domeniul culturii, merite în promovarea artei muzicale şi înalt profesionalism, se conferă:
Titlul onorific „Artist al Poporului”
    domnului
    Vasile MOROŞANU        -    interpret de muzică uşoară;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Svetlana ŢIRCUNOVA     -    muzicolog.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                            Marian LUPU

    Nr. 558-VI. Chişinău, 14 martie 2012.