DPO559/2012
ID intern unic:  342509
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 559
din  14.03.2012
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 17.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 53     art Nr : 167
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, înaltă competenţă profesională şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Gheorghe BAGRIN            -  primar al satului Pelinia, raionul Drochia;
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Gheorghe CUCU               -  preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
                                                  a  Republicii  Moldova
    domnului
    Dumitru URSU                   -   preşedinte al Asociaţiei Băncilor din Republica
                                                   Moldova;
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Valentina
    BODRUG-LUNGU           -   preşedinte al Asociaţiei Obşteşti  „Gender-Centru”
    domnului Ilie BOIAN          -  director al Serviciului Hidrometeorologic de Stat
    doamnei
    Raisa GOLOVACI            -  director al Societăţii pe Acţiuni „Marfangro”,
                                                  municipiul  Chişinău
    domnului
    Iurie POVAR                     -  director general al Institutului Naţional de
                                                  Cercetări  şi  Proiectări „Urbanproiect”
    domnului
    Iurie SPIVACENCO         -  preşedinte al Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor
                                                 din  Serviciile  Publice;
Medalia  „Meritul Civic”
    domnului
    Ion COJOCARU              -   ex-primar al comunei Negurenii Vechi,
                                                  raionul Ungheni
    domnului
    Nicolae CRAIU                -  judecător la Curtea de Apel Chişinău
    doamnei
    Ala TIMCIUC                  -  consilier al ministrului economiei;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Nicolae BOTEZATU       -    medic-şef adjunct al Centrului de Igienă
                                                 şi Epidemiologie al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale
                                                 şi de Recuperare a Cancelariei de  Stat.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Marian LUPU

    Nr. 559-VI. Chişinău, 14 martie 2012