DPM560/2012
ID intern unic:  342511
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 560
din  14.03.2012
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 17.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 53     art Nr : 168
    MODIFICAT
    RMO60 din 30.03.12, MO60-62/30.03.12 pag.14

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea mişcării de veterani, contribuţie la educarea tinerei generaţii în spiritul patriotismului şi activitate organizatorică şi obştească prodigioasă, se  conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I
    domnului
    Tudor SAMOILENCO      -    colonel în rezervă, preşedinte al Federaţiei Asociaţiilor
                                                    de Rezervişti şi  Veterani  ai  Forţelor  Armate;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa II
    domnului
    Victor GAICIUC                -    general de brigadă în rezervă;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului
    Vasile SEVERIN                -    locotenent-colonel de poliţie în rezervă
    domnului
    Ion SOLONARI                -    sergent în rezervă.
    [Compartiment modificat prin RMO60 din 30.03.12, MO60-62/30.03.12 pag.14]

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Marian LUPU

    Nr. 560-VI. Chişinău, 14 martie  2012.