DPO563/2012
ID intern unic:  342526
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 563
din  15.03.2012
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 23.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 54-59     art Nr : 178
    În temeiul art.116 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.11 alin.(1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Doamna Tatiana AVASILOAIE şi doamna Maria TERTEA se numesc în funcţia de judecător la Judecătoria Căuşeni pe un termen de cinci ani.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                  Marian LUPU

    Nr. 563-VI. Chişinău, 15 martie 2012.