HGO170/2012
ID intern unic:  342538
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 170
din  19.03.2012
cu privire la eliberarea unor bunuri materiale
din rezervele materiale de stat
Publicat : 23.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 54-59     art Nr : 200
    În temeiul art.8 din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114 ), cu modificările şi completările ulterioare, şi al Regulamentului privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, aprobat prin Legea nr.1228-XIII din 27 iunie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 57-58, art.511), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera din rezervele materiale de stat,  cu titlu de deblocare, Consiliului raional Făleşti bunuri mareiale  în sumă de 75 940 lei (conform anexei), pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale (ninsori abundente) din iarna anului 2012 .
    2. Ministerul Finanţelor va achita Agenţiei Rezerve Materiale, din fondul de rezervă al Guvernului, costul bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat, în sumă de 75 940  lei.
    3. Se recomandă Consiliului raional Făleşti să întreprindă acţiunile ce se impun pentru recepţionarea, transportarea şi monitorizarea utilizării conform destinaţiei a bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat.
    4. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina dlui Vasile Pîntea, director general al Agenţiei Rezerve Materiale.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Veaceslav Negruţa

    Nr. 170. Chişinău, 19 martie 2012.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 170
din 19 martie 2012
Lista
bunurilor materiale eliberate din rezervele
materiale de stat Consiliului raional Făleşti
Nr.
d/o
Denumirea
bunurilor materiale
Unita-tea
de
măsură
Canti-tatea
Preţul,
lei
Costul,
lei
Destinatarii
1
2
3
4
5
6
7
1.
 
Ardezie
 
foi
 
150
 
90
 
13500
 
Grădiniţa de copii din satul Ilenuţa
 
2.
Cherestea
 
m3
 
5,0
 
3280
16400
 
Grădiniţa de copii din satul Ilenuţa
 
3.
Ardezie
 
foi
 
220
 
90
 
19800
 
Gimnaziul din satul Suvorovca
 
4.
Cherestea
 
m3
8,0
3280
26240
Gimnaziul din satul Suvorovca
 
Total
 
 
 
75940