OMTICM15/2012
ID intern unic:  342547
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR
ORDIN Nr. 15
din  02.02.2012
cu privire la aprobarea Reglementărilor tehnice
pentru domeniul comunicaţiilor electronice
Publicat : 23.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 54-59     art Nr : 310
    MODIFICAT
   
OMTIC109 din 07.10.16, MO369-378/28.10.16 art.1791
   
OMTIC102 din 05.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1499
    OMTIC65 din 09.06.16, MO163-168/17.06.16 art.1048; în vigoare 17.06.16


    NOTĂ:
   
Pe parcursul întregului text a Reglementării tehnice cuvîntul “Bite” se înlocuieşte cu “Octeţi” prin OMTIC109 din 07.10.16, MO369-378/28.10.16 art.1791
    În textul Reglementării tehnice cuvîntul „diapazon” se substituie cu cuvîntul „banda”, la forma gramaticală respectivă prin OMTIC65 din 09.06.16, MO163-168/17.06.16 art.1048; în vigoare 17.06.16


    În temeiul articolelor 3 şi 14 ale Legii privind activitatea de reglementare tehnică nr. 420-XVI din 22.12.2006 şi în conformitate cu punctul 7, subpunctul 32) al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 389 din 17.05.2010,
ORDON:
    1. A aproba Reglementările tehnice:
    1) “Televiziunea digitală. Sisteme, parametrii de bază şi metode de măsurări.
    RT 38370700-003:2009”, conform anexei nr. 1;
    2) “Sisteme de radioacces de bandă largă. Parametrii şi probleme ale spectrului de frecvenţe radio”, conform anexei nr. 2;
    3) “Criterii de planificare şi coordonare ale frecvenţelor radio din serviciul fix şi mobil în banda 29,7MHz – 3GHz” RT 3837070-006:2010, conform anexei nr. 3.
    2. Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (domnul Teodor Ciclicci) va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Reglementările tehnice, menţionate în punctul 1, intră în vigoare după trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei reglementare tehnică şi standardizare.

    MINISTERUL TEHNOLOGIEI
    INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR                       Pavel FILIP

    Nr. 15. Chişinău, 2 februarie 2012.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMTIC65 din 09.06.16, MO163-168/17.06.16 art.1048; în vigoare 17.06.16]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OMTIC109 din 07.10.16, MO369-378/28.10.16 art.1791]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMTIC65 din 09.06.16, MO163-168/17.06.16 art.1048; în vigoare 17.06.16]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OMTIC102 din 05.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1499]