DPO583/2012
ID intern unic:  342601
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 583
din  22.03.2012
privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Andrei COMAN
Publicat : 30.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 60-62     art Nr : 202
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în promovarea transformărilor social-economice, contribuţie la dezvoltarea antreprenoriatului şi activitate de binefacere şi sponsorizare intensă, domnului Andrei Coman, director al Întreprinderii Mixte Moldo-Germane BC „Grisan-Hamb” SA, i  se  conferă  „Ordinul  Republicii”.

    PREŞEDINTELE  INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                              Marian LUPU

    Nr. 583-VI. Chişinău, 22  martie 2012.