HGO180/2012
ID intern unic:  342609
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 180
din  23.03.2012
privind aplicarea Standardelor de audit şi
Codului etic pe teritoriul Republicii Moldova
Publicat : 30.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 60-62     art Nr : 210
    În vederea realizării prevederilor Art. XXIX şi Art. XL ale Legii nr. 267 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 13-14, art. 32), Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art. 530), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru asigurarea aplicării Standardelor de audit şi Codului etic pe teritoriul Republicii Moldova şi dezvoltării continue a activităţii de audit, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se iniţiază negocierile cu Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare al Federaţiei Internaţionale a Contabililor privind acceptarea şi implementarea Standardelor de audit şi Codului etic în Republica Moldova.
    2. Se desemnează Ministerul Finanţelor în calitate de autoritate responsabilă pentru:
    negocierea cu Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare al Federaţiei Internaţionale a Contabililor privind acceptarea şi implementarea Standardelor de audit şi Codului etic în Republica Moldova;
    încheierea  acordului cu Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare  privind dreptul de reproducere a  Standardelor de audit şi Codului etic în Republica Moldova.
    3. Ministerul Finanţelor va asigura implementarea Standardelor de audit şi Codului etic în Republica Moldova.

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                           Veaceslav Negruţa

    Nr. 180. Chişinău, 23 martie 2012.