DPO12/2012
ID intern unic:  342694
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 12
din  05.04.2012
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 06.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 70-71     art Nr : 227
    În temeiul art. 116 alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) şi alin (11) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău următorii:
    BÎRCA Boris              MORARU Maria
    CLIM Eugeniu            NOGAI Ala
    CRAIU Nicolae          PELIN Tamara.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 12-VII. Chişinău,  5 aprilie 2012.