DPO39/2012
ID intern unic:  342982
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 39
din  20.04.2012
privind numirea domnului Petru COCITOV în funcţia
de judecător la Judecătoria Soroca
Publicat : 26.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 81     art Nr : 268
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Petru COCITOV se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Soroca.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 39-VII. Chişinău, 20 aprilie 2012.