DPO40/2012
ID intern unic:  343043
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 40
din  25.04.2012
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de participanţi la lichidarea
consecinţelor avariei de la Centrala Atomo-Electrică Cernobîl
Publicat : 04.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 85-87     art Nr : 276
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie la protecţia socială a cetăţenilor afectaţi de radiaţie ionizantă, merite în asigurarea echilibrului ecologic şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Ştefan BELOSTECINIC     – secretar responsabil al Socieăţii „Cernobîl”
                                                   din Moldova;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Constantin GOLAN            – membru al Organizaţiei Obşteşti „Cernobîl”
                                                  din sectorul Buiucani, municipiul Chişinău
    domnului
    Mihail MOCREAC             – preşedinte al Organizaţiei Obşteşti „Cernobîl”
                                                  din raionul Cahul
    domnului
    Ivan RADAMOVSCHI      – preşedinte al Organizaţiei Obşteşti „Cernobîl”
                                                  din raionul Rîşcani.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 40-VII. Chişinău, 25 aprilie 2012.