DPO45/2012
ID intern unic:  343047
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 45
din  26.04.2012
privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Emil CHILDESCU
Publicat : 04.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 85-87     art Nr : 280
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea artelor plastice, succese remarcabile în activitatea de creaţie şi contribuţie la propagarea valorilor morale şi spirituale, domnului Emil CHILDESCU, membru al Uniunii Artiştilor Plastici, i se conferă „Ordinul  Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 45-VII. Chişinău,  26  aprilie 2012.