HPO74/2012
ID intern unic:  343102
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 74
din  12.04.2012
cu privire la instituirea Zilei Naţionale a Culturii
Publicat : 11.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 88-91     art Nr : 282     Data intrarii in vigoare : 12.04.2012
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se instituie ziua de 15 ianuarie ca Zi Naţională a Culturii.
    Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr. 74. Chişinău, 12 aprilie 2012.