DPO46/2012
ID intern unic:  343107
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 46
din  27.04.2012
privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători
din gospodăria locativ-comunală
Publicat : 11.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 88-91     art Nr : 286
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul  gospodăriei locativ-comunale, contribuţie la asigurarea prestării de servicii comunale către beneficiari şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    MORGOCI Gheorghe    - director general al Întreprinderii Municipale
                                              „Regia Transport Electric”, Chişinău
    PLIUTA Nicolae            - director tehnic la Societatea pe Acţiuni  „Apă-Canal”,
                                             Chişinău;
Medalia  „Meritul Civic” următorilor:
    CALUJNÎI Victor           - director al Întreprinderii Municipale „Gospodăria
                                              Specializată Auto”, Bălţi
    FELDMAN Abram         - electrician auto la Întreprinderea Municipală
                                              „Regia Autosalubritate”, Chişinău
    HIORA  Nadejda           -  maistru la Întreprinderea Municipală „Gospodăria
                                              Locativ-Comunală”, Vulcăneşti
    LAPP Elena                    -  şef de secţie la Întreprinderea Municipală „Infocom”,
                                              Chişinău
    LEU Vasile                     -  prim-vicedirector general al Societăţii pe Acţiuni
                                              „Termocom”, Chişinău
    NEAMŢU Nina             -  contabil la Întreprinderea Municipală „Servicii Comunale”,
                                              Glodeni
    NOVOSELSCHII
    Victor                             -  excavatorist la Întreprinderea Municipală „Regia
                                              Apă-Canal”, Bălţi
    PAZÎNA Nicolae           -  lăcătuş la Întreprinderea Municipală de Gestionare
                                              a Fondului Locativ nr. 13, Chişinău
    RUSU Sergiu                 -  director al Societăţii pe Acţiuni „Servicii Comunale”,
                                              Floreşti
    URSACHI Elena            -  muncitoare la Întreprinderea Municipală „Asociaţia
                                              de Gospodărire a Spaţiilor Verzi”, Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 46-VII. Chişinău, 27 aprilie 2012.