HANREA470/2012
ID intern unic:  343180
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 470
din  11.05.2012
privind tarifele la energia electrică
Publicat : 15.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 92     art Nr : 577     Data intrarii in vigoare : 15.05.2012
    Abrogată prin HANRE153 din 18.07.15, MO197-205/31.07.15 art.1344; în vigoare 31.07.15

    În scopul ajustării tarifelor la energia electrică în corespundere cu costurile reale aferente procurării, distribuţiei şi furnizării energiei electrice, exploatării eficiente a reţelelor şi utilajului de distribuţie, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă tarifele de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali de către Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A., „RED Nord” S.A. şi „RED Nord-Vest” S.A., conform anexei.
    2. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 410 din 15 aprilie 2011 (Monitorul Oficial nr. 63-64/320 din 20.04.2011).
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
    AL ANRE

    Directorul general                                                  Victor PARLICOV
    Directori                                                                 Leonid Belinschi
                                                                                    Mariana Botezatu
                                                                                    Marin Profir
                                                                                    Nicolae Raileanu

    Nr. 470. Chişinău, 11 mai 2012.


    anexa