DPO64/2012
ID intern unic:  343203
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 64
din  10.05.2012
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Valeriu BULGARI
Publicat : 18.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 93-98     art Nr : 323
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea complexului agroindustrial, contribuţie la restabilirea potenţialului tehnic de producţie al ramurii şi activitate managerială prodigioasă, domnului Valeriu BULGARI, director executiv al Unităţii de Implementare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare 2KR, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Nicolae TIMOFTI

    Nr. 64 -VII. Chişinău, 10 mai  2012.