DPO65/2012
ID intern unic:  343204
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 65
din  10.05.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului  Fiodor CAZAC
Publicat : 18.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 93-98     art Nr : 324
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea viticulturii, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Fiodor CAZAC, şef de laborator la Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 65-VII. Chişinău, 10 mai  2012.