DPO66/2012
ID intern unic:  343205
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 66
din  10.05.2012
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 18.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 93-98     art Nr : 325
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă de creaţie, contribuţie la promovarea valorilor culturale şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Victor CUZNEŢOV         - cameraman la Compania „Teleradio-Moldova”;
Titlul onorific  „Artist al Poporului”
    domnului
    Valentin BUDILEVSCHI  - prim-dirijor al Capelei Corale „Moldova”
    doamnei
    Veronica MIHAI               - interpretă  de  muzică  populară;
Titlul onorific  „Om Emerit”
    domnului
    Nicolae BORDEIANU      - specialist principal regie audio la Compania
                                                 „Teleradio-Moldova”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 66-VII. Chişinău, 10 mai 2012.