DPO69/2012
ID intern unic:  343208
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 69
din  14.05.2012
privind conferirea de distincţii de stat domnilor Gheorghii GAINA
şi Valentin GUŢAN şi doamnei Pavlina ŢELIŞCEV
Publicat : 18.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 93-98     art Nr : 327
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei locale, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Gheorghii GAINA     – primar al satului Tabani, raionul Briceni
    domnului
    Valentin GUŢAN       – primar al oraşului Cricova, municipiul Chişinău
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Pavlina ŢELIŞCEV    – primar al comunei Dolinnoe, raionul Criuleni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 69-VII. Chişinău, 14 mai 2012.