HGO303/2012
ID intern unic:  343284
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 303
din  21.05.2012
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea
Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României
privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor,
semnat la Iaşi, la 3 martie 2012
Publicat : 25.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 343
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iaşi, la 3 martie 2012.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                   Iurie Leancă
    Ministrul afacerilor interne                                          Alexei Roibu
    Ministrul justiţiei                                                          Oleg Efrim

    Nr. 303. Chişinău, 21 mai 2012.